Литературен клуб Огнище

Худ. ръководител Златко Павлов

 

Представяне
Литературен клуб "Огнище" с ръководител Красимира Кацарска към  Народно Читалище ”Н. Вапцаров 1866 ”  започна творческия сезон 2007-2008 още през м. септември на 2007г. и още на първите сбирки беше отчетена дейността на Обединението през летните месеци /юли - септември/ и беше приета Годишната програма за дейността на Обединението. Бяха направени няколко вътрешни премиери на книги на автори от Обединението, излезли през лятото- като "Пъструшки" на Янка Миховска,"Дърво на живота" и "Незебрава" на Добринка Тодорина.
В годишната програма бяха включени няколко рубрики, със сбирка един път месечно, а именно: "Творческа лаборатория",и рубриката"И днес са сред нас", в която са включени вечери-портрети на починали членове на ЛТО, като Асен Якимов, Спас Марянов, Нако Владимиров, Борис Калайджиев, Иван Кантуров, Костадин Сръчан и други вътрешни рубрики.
Наред с това ЛТО "Огнище" отбеляза 60 годишния юбилей на Първия литературен кръжок към читалището, създаден през 1047г. С негово съдействие и с активното участие на г-н Димитър Серафимов беше издаден Литературен сборник, под надслов "Искри от огнището" с творби на 34 автори на Обединението.
През този период бяха проведени общоградски премиери на книгите "В коледната нощ" на Елка Иванова, "Сродни души на Стоян и Сетка Димитрови" и " Сегашно незавършено" на Панчо Панев.
По тържествен начин бяха отбелязани двата юбилея на членове на Обединението - 80 годишнината на Стоян Димитров - през м.февруари и 70 годишнината на Панчо Панев през м.март 2008г. През този период излязоха и 4 броя на Информационния бюлетин, издаван от Читалищното настоятелство на Читалището с активното участие на Дим. Серафимов-член на ЧН. Бяха проведени и два Литературно-поетични рецитала по стихове на Литературния сборник "Искри от огнището" и Коледно-новогодишен рецитал с новогодишно тържество на Обединението.
Ученическа литературна секция "Искрици" през този творчески сезон не води пълноценен творчески живот. Основната причина беше,че членовете на секцията бяха седмокласници и всички се готвеха за изпити в престижни учебни заведения. Бяха проведени 10-тина сбирки, на които бяха обсъждани написани стихотворения на членовете.
Не беше издаден и литературен сборник "Искрица-4",като продължение от миналата година, но пък 7 от момичетата, членували в секцията бяха приети в елитните гимназии-на Благоевград-Езикова,Хуманитарна и СОУИЧЕ"Климент Охридски"в Благоевград. Членовете на секцията участваха като конферанси със свои творби в Пролетния концерт на ДМШ и Детския хор през м.март 2008г.
През новия творчески сезон Ученическата секция ще работи с подновен състав.

 

ОТЧЕТ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ САЛОН „ОГНИЩЕ” ЗА 2012/2013 ГОДИНА
1. Бяха представени следните благоевградски автори:
Ирина Маркова – краеведската книга „Неунищожимият дух” (в Банско и в Благоевград)
Кирил Павлов – сборникът с разкази и новели „Гневът на буките”
Спасимир Тренчев – алманах с фентъзи
Красимира Кацарска представи пред учениците от 8. СОУ своите поетични и есеистични книги
Красимира Кацарска участва с доклад в международната научна конференция в Пловдивския университет по повод 250-годишнината от създаването на Паисиевата „История славянобългарска”
Кънчо Кожухаров представи пред ученици от ЕГ „Кой какъв е в българската корупция” и предложи на младите журналисти от Студио „Училищни медии” да сътрудничат на националния вестник „Демокрация”
Васил Георгиев представи книгата си „Радио Благоевград – моето радио”
Валентин Дишев – стихосбирката „Ортелий”
Васил Костов – „Родът Костови”
Борислав Владиков представи свои книги в региона
2. Автори от региона:
- Алманах „Културна палитра” на автори от Перник и Благоевград (с участието на Красимира Кацарска – двукратно)
- Магдалена Шумарова от Петрич – алманах по повод 100-годишнината от освобождението на нашия край „През вихрите на времето” (в Петрич)
- Илия Милев от Гърмен – „Воюваха за земята българска”
- Лъчезар Селяшки от Сатовча – преводна книга от полски език
- Ани Катончева от Разлог – две поетични книги
3. Автори от страната:
- Димитър Йончев от София – „Апостолът ни завеща” и „България и Беломорието”
- Светозар Казанджиев от Смолян – „Непознатият Китай”
- Костадин Златков – „Илюзийо моя” (представена в Клуб „Мелпомена” и в Езиковата гимназия пред ученици от 11. клас)
- Николай Петев (председател на СБП), Христо Ганов (отговорен секретар на СБП) и Мюмюн Тахир (редактор на „Словото днес”) бяха представени от Красимира Кацарска и излязоха пред благоевградската общественост със своя концепция за развойните процеси в съвременната българска литература. Те дариха на читалището книги от Издателство „Български писател”
- Юлия Лозанчева – лирическата книга „Усещане за нежност”
4. Други прояви:
- Краеведското дружество (и конкретно неговият председател Васил Георгиев) организира конференция, посветена на 100-годишнината от освобождението на Благоевград
- Беше подготвен сценарий от художествения ръководител на Литературния салон „Огнище” за тази бележита годишнина и съставите на читалището направиха чудесен общоградски спектакъл
- Беше осъществена дълго отлаганата среща с писателите от Гоце Делчев, където се взе решение да се създаде Обединение на пишещите от региона под егидата на нашето читалище
- Бяха отчетени резултатите от анонимния национален конкурс за Никола Вапцаров и бяха раздадени наградите на победителите от страната
- Съвместно с Библиотеката и лично с огромния ангажимент на главния библиотекар Гинка Механджийска се осъществи Вечер на Владимир Висоцки
- Художественият ръководител на Литературния салон подготви сценарий за Деня на самодееца – 01.03. – и съставите на читалището изнесоха концерт пред обществеността
5. Награди и отличия
- Красимир Тенев и Красимира Кацарска получиха по няколко национални, а Тенев – и международни награди.

 

През м. ноември 2013г. бе учредено   Творческо обединение „XXI век”, в което членуват творци от цяла Югозападна България.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ И АВТОРИ ПРЕЗ 2014 г.

 

-Юбилейни срещи Евтим Евтимов/80г./ и Романьола Мирославова /60 г/.Представяне на най-новите им книги.

-Представяне на книгите:”Ние децата на Балабановата фабрика”и

“Рилската железница”от Методи Панайотов.

-Отбелязване на 80 годишнината на поета и публициста Борислав Владиков.

-Среща с Бойка Асиова и представяне на книгата “Да убиеш Сталин”

-Четене на Творческо обединение „XXI век” и представяне на книгата”Над Пирина зора зазорява”от Сашка Серафимова.

-Представяне на книгата “Мигавки” на Лъчезар Селяшки.

-Поетичен портрет на Константин Икономов.

-Представяне на наградената книга на Мая Вапцарова ”Просяци”.

-Представяне на хумориста Калин Калинов и книгата му “Хапчета за Оглупяване”

-Представяне стихосбирка на Магдалена Шумарова ”Жена от провинцията”

-Представяне на Списание за литература, история и публицистика бр. 2/2014г.

-Обявяване на резултатите от Националния литературен конкурс, посветен на  Никола Вапцаров и отбелязване на 65  годишнините на Павлина Теова и Васил Георгиев- членове на Творческо обединение „ХХІвек”.

 

ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ НА ТВОРЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ХХІ ВЕК“, ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН „ОГНИЩЕ“ И АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ „РИТЪМ“ ЗА 2015/2016 Г.

Представяне на автори от областта , страната и чужбина в Благоевград, София, Петрич и Самоков- 38.

Награди на международни конкурси

Красимир Тенев,Красимира Кацарска,Магдалена Шумарова,учениците от Ателие за творческо писане Мария Ботушанова, Адриана Везюва и Гергана Секулска.

Награди на национални конкурси

Красимир Тенев, Красимира Кацарска, Лъчезар Селяшки, Магдалена Шумарова, Мая Митова, учениците от АТП Адриана Везюва, Гергана Секулска, Виктория Апостолова, Ния Петрова, Габриела Кадифчина, Михаела Кафеджийска, Мартина Геренска, Ралица Манолова

Имат публикации

Борислав Владиков, Ерол Емилов, Иван Топалски, Катя Ерменкова, Красимир Тенев, Красимира Кацарска, Лалка Бенгюзова, Лъчезар Селяшки, Магдалена Шумарова, Мария Маринова, Паун Гашев

Беше осъществен културен обмен с град Струмица в Македония с активното съдействие на Лалка Бенгюзова.

През 2017 година бяха представени книги на следните автори по календарен ред: Кирил Аспарухов, Григор Константинов, Борислав Владиков, Красимира Кацарска, Магдалена Шумарова, Мария Маринова, Борис Марков, Валери Станков, Валентин Караманчев, Иван Ненов, Ралица Генчева, Лъчезар Селяшки, Велин Георгиев, Гергана Дечева, Илия Милев, Снежанка Филчева, Десислава Николова, Асен Стругов, Венцислав Цветков, Петя Цолова, Лидия Николова, Георги Балабанов, Иван Митов, Теодора Стефанова, Камелия Грънчарова, Катя Зографова, Иван Мишев, Спасимир Тренчев.

 

През 2018г. бяха представени 36  автори.

През м. март проведено литературно четене и обявяване резултатите от литературния конкурс „ЕВА“

- м.юли - литературна вечер, посветена на 76г. от разстрела на Никола Вапцаров

- м.септември - участие на литературни творци от ЛТО“Огнище“ в „Поетични диалози“-литературни четения в Струмица, Македония.

- м. октомври - литературни творци от ЛТО“Огнище“ гостуваха в Битоля и Охрид, Македония.

През годината Литературен салон „Огнище“  Творческо обединение „XXI век“ издадоха поредния брой на „Огнище“-издание за литература и публицистика с редактори: Красимира Кацарска, Лалка Бенгюзова, Евгения Йорданова, Златко Павлов и Иван Топалски.

 

От сезон 2019/2020 ръководител на ЛТО „Огнище“ е Спасимир Тренчев.

Представени автори през годината в читалището: Матей Шопкин, Борис Тюлеков, Гергана Дечева, Снежана Филчева, Борислав Владиков, Магдалена Шумарова, Павлина Теова, Гюлшен Алиева, Таня Мирчева, Георги Кушвалиев, Веселина Иванова, Кръстьо Хаджииванов

- м. май - гостуване на творци от ЛТО “Огнище“ в Струмица  Северна Македония

- м. юни - юнски поетични срещи на български и творци от Северна Македония- Битоля и Охрид в читалището

Организирани юбилеи на писатели и поети: 80г. на Матей Шопкин, 85г. Борислав Владиков, 70г. Павлина Теова

Представяне на Алманах „Огнище“-издание на НЧ“Н. Вапцаров-1866“

 

През 2020 бяха представени книги на: Кирилка Димитрова, Красимира Кацарска /посмъртно/, Саша Ласина, Румяна Халачева, Снежанка Филчева, Лалка Бенгюзова.