За читалището

 Народно читалище "Н. Вапцаров" е организация с нестопанска цел. То е самоуправляваща се българска културно-просветна организация и се изгражда върху принципите на демократизма и доброволността . В него може да участва всеки български гражданин, без ограничение на пол, възраст, партийна, етническа и религиозна принадлежност.
 

  Целта на читалище "Никола Вапцаров"  Благоевград  е да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности на населението и неговите интереси както и  да подпомага и организира културни прояви.
 

  Читалището е хранилище на човешкото знание и културни постижения на региона.Център на етичен диалог между поколенията и етническите групи, населяващи града ни и двигател на гражданска инициатива за ново качество на живот.

  В читалището се развиват дейности в извънучилищното обучение на децата, насочване на интересите им към танцови, музикални и литературни области и обогатяване на тяхната култура.
 

В българския светоглед  и език има няколко думи, които най-точно отразяват националната ни идентичност- духовност, образование, религия, читалище, храм.

Нашето Читалище 145 години е точно такъв духовен храм, Начало на  житейски  пътища за много българчета, доказали във времето, че за да станеш достоен българин, е важна духовната енергия и на Читалището.

 Историята на Читалището е букет от вашите детски и младежки спомени, от вашите житейски съдби, от в ашите начертани духовни следи.