Ретроспекция - Ретроспекция
 Димитър Бисеров-Околията, създателя на читалището през 1866 г.
Василий Соловьов основателя на първия светски хоров състав 1923г., предшественик на хор “Македонска песен”. Днес този състав носи името Представителен смесен хор “Ален мак”
Георги Бръчков - един от основателите на театралното дело в гр. Благоевград
Китаро-мандолинен оркестър \
Китаро-мандолинен оркестър \
Кукушани представят \
Кукушани представят \
Хор към читалище \
Читалищни дейци от кв. Струмско
Китаро-мандолинен оркестър към Читалище Никола Вапцаров- Благоевград
Читалището в средата на миналият век.
Китаро-мандолинен оркестър
Костадин Шекерлийки - дългогодишен солист  на хор \
Атанаска Беровска в ролята на  Чо Чо Сан  от операта \
Хор към Китаро-мандолинен оркестър \
Изложба
 
Екранен номер