Настоятелство

Читалищно настоятелство към  Народно читалище " Никола Вапцаров 1866"

 

Председател:


з.ч.д. Васил Новоселски

 

 

 

Членове:

Ангелина  Тюфекчийска

 

Антоанета  Гулева

 

Инж. Божидар  Павлов

 

Веселин  Димитров

 

Евгения  Йорданова

 

Д-р Михаил  Бащавелов

 

Доц .д-р Николина  Кротева

 

Свободка  Гарванова

 

Секретар:

 

Илиян Юручки

 

 

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ:

 

Д-р Радослав Владов - Председател

 

 

Членове:

 

Емил Панделов

 

Кирил Валеов

 

Иван Петров