Каталог

      КАТАЛОГ НА ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ 1866"-БЛАГОЕВГРАД

 

 

Читалищна библиотека
Още снимки ...

 

 Началото на библиотечното дело в Благоевград е поставено още преди да е основано читалището през далечната 1866 година. Обществената библиотека се е помещавала в стая в училищната сграда, която се намирала в двора на църквата "Въведение Богородично". За нея научаваме от една дописка от 1862 година, подписана от "Един търговец боринарин".
Четири години след това се основава читалището. За този факт разбираме от вестник "Турция" от 22 октомври 1866 година.
През 1870 г. в. "Право" от 21 август отпечатва благодарността на управата на читалището към монасите от Рилския и Зографския манастир за дарени книги.
След възстановяване дейността на читалището през 1913 г. със собствени и дарени средства книжния фонд на библиотеката започва да нараства постепенно и през 1939 г. той наброява е 4211 тома.
През този период даренията заемат голяма част от новите постъпления.
Заслужава да се отбележат дарените през 1913 г. от Иван Цонев 400 тома и три луксозни библиотечни шкафа. Имаме данни за дарени 96 книги от Михаил Момчилов през 1939 година. Заслужават внимание и дарителските подписки през 1929 и 1937 година, за които има сведения в периодичният печат от този период.
Даренията на книги стават ежедневие в живота на библиотеката. Много институции са дарители на библиотеката и днес - Община Благоевград, БАН, ОбС на БСП, АУБ, НТС - Благоевград, Македонски научен институт, Вестникарска група България, някои издателства и др.
През 1938 г. като библиотекар-титуляр е назначен Илия Бръчков, който по-късно става актьор в Драматичен театър Благоевград. С неговото назначаване стартира и воденето на инвентарна книга, а първата записана книга в нея е "Хиляда и една нощ". И до днес в библиотеката се пазят екземпляри от първите издания на книги от Иван Вазов, Георги С. Раковски, Братя Миладинови, Никола Вапцаров, както и първи преводи на много западноевропейски класици и руски автори . Съхраняват се голям брой ценни и старопечатни книги, които представляват библиографска рядкост.
Гордост за библиотеката е и притежаваният от нея "Служебник" - ръкописна книга с черковно славянски текстове от началото на ХVI век.
През 1968 г. започва да се създава филиална система. Днес библиотеката разполага с 6 филиала в основните квартали на града - Струмско, Еленово, Грамада, Вароша и централна градска част.
Първата регистрирана масова проява на библиотеката е през 1939 година, когато в читалището е уредена "Изложба на българската книга", посетена от около 3200 души.
През м. ноември 1986 г. към библиотеката се учредява клуб "Приятели на хумора и сатирата".Членове на клуба стават както известни писатели и поети хумористи от Благоевград, така и изпълнители на народния хумор в текст и песен. По линия на клуба са проведени запомнящи се прояви с участие на гости от София и страната. Членове на клуба се изявяват в национални конкурси, по Радио София и Радио Благоевград.
Многобройни са срещите с писатели, обсъжданията на книги, читателските конференции, викторините с всички възрастови категории.
Бъдещето на читалищната библиотека Благоевград е свързано с автоматизацията и този процес вече е започнал и успешно се развива. Библиотеката участва с проекти за осигуряване на средства за компютъризиране на дейностите си. През 1999 г. по Проект НАБИМ, библиотеката получава 1600$, с които е закупен първият компютър с принтер.
През 2004 г. с проект пред Министерство на културата на стойност 4 000 лв. са закупени три компютъра с принтер и скенер. По предложение на библиотеката, съгласно чл. 75 на Постановление № 14 от 31 януари за изпълнението на държавния бюджет на Република България през 2006 от Министерство на културата са
отпуснати 1000 лв, с които е закупена една компютърна конфигурация с принтер.
До момента базата данни на електронния каталог наброява 29 000 записа, като от 2000 година всички постъпления от книги получават запис в него. Книжният фонд на библиотеката в края на 2007 г. наброява 165 хиляди тома.
В електронен вариант се поддържа и читателската картотека.
Библиотеката участва и с проекти за финансиране закупуването на нова литература. През 2004 г. с проект "Слово и памет за Македония" на стойност 1000 лв. е закупена историческа литература за едноименната сбирка във филиалната библиотека в кв. "Вароша" . На следващата година е финансиран проект с 1000 лв. за попълване книжните фондове с българска художествена литература. Съгласно чл. 75 на Постановление № 14 от 31 януари за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2006 година по предложение на библиотеката се получават 500 лв. за закупуване на научна литература.
Забележителна е и издателската дейност на читалищната библиотека. Издавани са много библиографии свързани с историческото минало на нашия град, за исторически личности като Георги Измирлиев-Македончето и читалищни дейци като Асен Якимов и Иван Кантуров. По повод 125-та годишнина на читалището библиотеката подготви и издаде библиография "На ползу роду", с книги и материали, публикувани в печата. Подготвя се нейното второ, допълнено издание.

 

Галерия