УЧАСТИЕ НА КМО"ПИРИНСКИ ЗВУЦИ" В ПРАЗНИК НА МАНДОЛИНАТА  "СВИРИ ТИ МОЯ МАНДОЛИНО"