Настоятелство

Читалищно настоятелство към  Народно читалище " Никола Вапцаров 1866"

 

Председател:


з.ч.д. Васил Новоселски

 

 

 

Членове:

 

Инж. Божидар Павлов

 

Петър Кьосев

 

Илия Гоцков

 

Доц. д-р  Николина Кротева

 

Веселин Димитров


Златка Таскова-Стойчева


Д-р Михаил Бащавелов


Евгения Йорданова

 

 

Секретар:

 

Илиян Юручки

 

 

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ:

 

Д-р Радослав Владов - Председател

 

 

Членове:

 

Емил Панделов

 

Анастасия Секулова

 

Тодор Серезлийски