2.11. Изкуството на Рим . Императорския период 30г. 1в.
There are no translations available.

Архитектура

   Колизеят (75-82г.)  Трите реда арки се свързват с полуколони в дирийски, йонийски  ,  кориндски ордер

   Арката на Тит  е издигната през 81 г. в чест завладяването на Йерусалим  

 

Скулптора

   През този период се създават множество копия и реплики по гръцки оригинали

 

 

 

 

 Монетосеченето през  античността

 

Съществуват две мнения за появата на първите монети.

-Според едното възникват в Лидия

-Според другото това са гърците от о. Егина

Археологически факт е, че  в средата на 7 в. пр.Хр  е  засвидетелствано монетосечение  в най-малко два центъра.

В Лидия те се правели от  Електрон  а на о. Егина от сребро.