Изкуството на Рим 3-1- в. пр. Хр.
There are no translations available.

 

    Римската култура черпи осно от 2 културни традиции- Етруските и Древни Гърция, но като цяло следва модела на гръцката култура.

   Римското изкуство се разделя основно на 2 периода: Изкуството през републиканския период  и изкуството през Императорския период.

   -Републикански период

ранен  6-4 в.пр.Хр.

късен   3-1 в.пр.Хр.

    -Императорски период

ранен 30 г.- 1в.

изкуството на 2 в.

изкуството на 3 в.

изкуството на 4-5в.

 

   Изкуството на Етруските

Етрусите населяват Апенините  и западното крайбрежие  на Апенинския п.о.

Разцветът на етруското изкуство съвпада 6 пр.Хр. съвпада с гръцката архаика.

Гръцкото изкуство оказва влияние върху етруското.

   Архитектура

Градовете на етрусите са силно укрепени свързани с пътища и мостове.В  сроителството етрусите използват камък за основи , дърво за покритие  и тухли за стените.

  Храмовете се стоят на висок постамент и в тях се прилага етруският и тосканският ордер.-вариант на дорийският.

 

Скулптура

 

 

Скулптурата на етрусите от 7-6 в.пр.Хр. е близка  по стил на гръцката  скулптура от архаичния  период.

 

 Живопис

 

 

 Гробниците на етрусите се украсява  със стенописи .Както в скулптура така и при живописта се чувства влиянието на гръцкия стил.

 

 

 

Изкуството на Рим през късния републикански период

 

Римляни те откриват бетона , въвеждат  в архитектурната конструкция нови елементи.

Сред представителната архитектура се отличава триумфалната арка, строена за честване на военни победи.

От края на 4 в.пр.Хр. започва строителството на пътища и водопроводи