Литературно студио Ритъм
There are no translations available.

Представяне

Идеята за създаването на Младежко литературно студио "Ритъм" към  Народно Читалище  "Никола Вапцаров" Благоевград се роди под въздействие на учениците от ЕГ "Акад. Людмил Стоянов", с които имах Група за творческо писане в училище. С тези деца правехме вестника на гимназията, който излиза ежемесечно. Но понеже в 12. клас интересите им вече се профилират, някои от тях пожелаха да се занимаваме малко по-интензивно с журналистическите жанрове (и се представиха отлично на конкурсните изпити в СУ "Кл. Охридски", като двете най-високи оценки са на Даниел Любомиров и Гергина Дерилова - носители на няколко национални литературни награди).
С част от другите продължихме да разискваме въпроси, свързани с теорията на литературата и с литературния процес. Най-висок е интересът към техниките на писане (класическо четиристишие или бял стих, хайку или нава, рубаи или акцентен стих ...). Обсъждаме творбите на изтъкнати поети и писатели. Но за съжаление младите хора почти не идват на срещите с възрастни писатели и поети. В този смисъл Литературният салон "Огнище", в който членуват около 50 души, трябва да помисли за такива форми на работа, с които да осъществи приемствеността между двете възрасти. Нужна е младежка среда, в която всички да се чувстват комфортно. Може би, ако се осъществяват срещи с ученици - ще има резултат. А сега само за някои празници участват по няколко от децата.
През изтеклата година участниците в Младежкото литературно студио получиха няколко национални награди: Теменужка Арабаджиева - специалната награда за ученическо есе по повод 100-годишнината на Н. Вапцаров, Аксения Янева - поощрителна награда за стихотворение по същия повод. Аксения получи още І награда за стихотворения за наркоманията и в Стара Загора и ІІ - в Бургас. Те двете се класираха и се представиха много добре и на националната олимпиада по литература през месец май. Мартина Везенкова спечели конкурса "1 000 стипендии" (по нейно есе има клип в Канал "Пирин" и има 5 национални литературни награди). Национални награди получиха още Екатерина Борисова, Катя Янева, Рафие Дренчева, Нина Шопска и Абидин Мангов. Мария Апостолова беше удостоена с голямата награда на вестник "РИК" за есе, посветено на свободата.
Повечето ученици имат изяви в националния печат. Магдалена Франгова, Мария Апостолова, Аксения Янева, Велина Дерилова и Рафие Дренчева имат публикации и в последния брой на списание "Родна реч". В юбилейния Вапцаров сборник се представиха Теменужка Арабаджиева и Аксения Янева, а в "Огнище" - Гергина Дерилова, Рафие Дренчева (по нейно есе е направен клип в Канал "Пирин" и е носител на 3 национални литературни награди), Абидин Мангов (с 2 национални литерататурни награди), Екатерина Борисова (с 15 национални литературни награди), Гергана Стоянова (с 3 национални литературни награди), Лилия Слатинска, Магделина Китанова, Ивелина Ефианг (с една национална литературна награда), Лилия Стоева (с 9 национални литературни награди), Теменужка Арабаджиева (с около 10 национални литературни награди и на няколко - по немски за писане на есе) и Аксения Янева (с около 15 национални литературни награди). Публикации на участниците в Младежкото литературно студио има още във вестниците "Аз Буки", "Пулс", "РИК", "Словото днес". Между тях се открояват Снежана Ангелова и Снежанка Илиева (с по две национални литературни награди).
Даниел Любомиров, Йордан Чимев, Мирена Иванова и Никола Сиджимов в продължение на две години водят месечно телевизионно предаване по Канал "Пирин", посветено на Европейския съюз. Останалите членове са техни сътрудници. Йордан Бързаков и Даниел Любомиров водят седмично радиопредаване по Радио Благоевград. В телевизионни и радиопредавания са участвали още Елизабета Янкова, Рафие Дренчева, Янка Георгиева, Михаела Ошинова, Димитър Шутев, Мартина Везенкова.
На национална конференция, посветена на родовите корени, се представиха с реферати Величка Икономова, Величка Димитрова, Мартина Везенкова, Магдалена Франгова, Петя Гроздарска.
В училищния вестник "Ексцентрик" публикации имат най-активните: Александра Христова, Славена Стамболова, Светла Ковачева и Живка Попатанасова (наред с вече споменатите). Но се изявяваха на неговите страници още Хасан Айт (който получи най-високи оценки по български език и по география в УНСС и е носител на две национални литературни награди), Елица Захариева (която получи 6.00 на матурата по БЕЛ и е носител на две национални литературни награди), Катерина Божинова (с 6.00 на матурата и с 6.00 диплома), Жулиета Маркова (класирана за националната олимпиада по литература и получила 6.00 на матурата, носител на 3 национални литературни награди), Мила Стоянова (която през тази година спечели стипендия за надарени деца и е носител на повече от 20 национални награди), Биляна Мирчева, Ваня Костадинова, Катрин Спасова, Марина Рускова, Надежда Петкова, Валентин Ковачев, Димана Донева, Димитър Палански, Нина Ангелова, Станислав Арабаджиев, Веселина Иванова, Габриела Домозетска, Илияна Кехайова, Македонка Точкова, Моника Велинова, Розалия Малчева, Силвана Янкова, Таня Маркова, Цветелина Вангелова, Вероника Кайтазова, Георгия Хаджидимитрова, Илияна Илиева, Любомира Николова, Оля Стаматова, Румяна Пънева, Таня Стоянова, Цвета Ряхова, Гергана Стоянова, Десислава Овнарска, Кирила Борисова, Лиляна Филчева, Ренита Павлова, Савина Андонова, Сребрина Георгиева, Христина Боришева, Велислава Хаджииванова, Мария Драганова, Мария Григорова, Моника Татарска, Надежда Димитрова, Радослава Тимева, Теодора Николова. Много от тези зрелостници са носители и на една или повече национални литературни награди (предимно за есеистика).
Но всички тези деца, които активно участваха в културното пространство не само на Благоевград, но и на страната, завършиха и станаха студенти. Може би трябва да се помисли за популяризирането на дейността на студиото и да се привлекат гимназисти от целия град, за да продължи работата в същия дух. А ако се намерят средства и за издаването на техен вестник (или бюлетин, годишен сборник...) - би било чудесно.

Красимира Кацарска
Ръководител на Младежкото литературно студио "Ритъм" към ОНЧ "Н. Вапцаров"