Националната среща „Читалищата – място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот” на 24.10.2014г. , организирана от Регионален център "Читалища", читалището ни взе участие както следва: „Читалищата - място за партньорство и равни въ
There are no translations available.

В националната среща „Читалищата – място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот” на 24.10.2014г. ,  организирана от Регионален център "Читалища", читалището ни взе участие както следва:

„Читалищата - място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот”-  Васил Новоселски - Председател на НЧ ”Н.Вапцаров 1866” Благоевград

”Заедно можем повече” - проект на НЧ ”Никола Вапцаров 1866”-Благоевград – Емил Попадиин – ръководител на проекта

”Читалищната библиотека - място за учене през целия живот”- Гинка Механджийска, Главен библиотекар при НЧ”Никола Вапцаров 1866”-Благоевград