Стартита проект “Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи”
There are no translations available.

Стартита проект  “Заедно можем повече – междучиталищна партньорска мрежа за подкрепа и развитие на деца и младежи” с водеща организация Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров-1866”, гр. Благоевград в партньорство с Народно читалище “Братство 1869” – Кюстендил и Сдружение на младите психолози в България “4-ти Април” по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с Договор № 57/17.02.2014г., продължителност 12 месеца, с размер на безвъзмездна финансова помощ 21 509,75 евро и общ бюджет на проекта в размер на 24 087,75 евро.

Проекта цели да изгради капацитет – организационен, управленски и обучителен за развитие дейността на Народните читалища от Югозападна България.

Това по-конкретно ще постигне чрез специфичните си цели:

1. Да развие потенциала на читалищата – на секретарите за работа в мрежа и партньорство.

2. Да създаде атрактивни формати за ангажиране на нови деца и младежи към читалищата чрез включване на неформални методи на учене и развитие на таланти.

Положително от проекта ще се повлият 22 Народни читалища от Югозападна България,

включени в проекта, в това число: Благоевград, Банско, Разлог, Баня, Белица, Гоце Делчев, Кресна, Петрич, Сандански, Струмяни, Микрево, Хаджидимово, Сатовча, Кочан, Якоруда, Добринище и Кюстендил, Бобов дол, Дупница, Рила, Сапарева баня, Симитли.

Като допълнителни целеви групи, свързани с дейността на читaлищата пряко в дейностите по проекта ще бъдат включени:

  • 22-ма секретари и 66 преподаватели ще участват пряко в дейностите по изграждане на капацитет на мрежата.
  • Деца и младежи на възраст от 10 до 14 години, които не участват в читалищни или други творчески групи.
  • Младежи, заинтересовани от доброволческа дейност - минимум 14 младежи от Благоевград - студенти от хуманитарни и педагогически специалности.
  • Младежи, включени в творческите групи на читалищата.
  • Училища, НПО-та и институции от благоевградска и кюстендилска област, работещи в интерес на развитието на творческите способности на деца и младежи.

Конкретни дейности:

1. Реализиране на масова рекламна кампания и промоция на проекта.

2. Подобрят работните умения и компетенции на секретарите на 22-те читалища от проекта: