Новини
КЛАСИРАНЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА „ВИНО И ЛЮБОВ”

КЛАСИРАНЕ

ЗА МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

НА ТЕМА „ВИНО И ЛЮБОВ”

13.02.2015

 

 

ПОЕЗИЯ

1 място – Яна Жекова Иванова – Варна- „Моето име е любов”

2 място – Гергана Валентинова Раденкова – Шумен - „Вино и любов”

3 място – Стефани Емилова Стоянова – Благоевград – „Любов и вино”

 

ПРОЗА

1 място – Цветелина Петрункова – Благоевград – „Любов и вино”

2 място – Исмаил Синаев Исмаил – Свищов – „Вино и любов”

2 място – Мария Ивайлова Спасова – Монтана – „Вино и любов”

 

Присъждат се две 2-ри места, заради равния резултат на участниците

 
На 18 декември НЧ „Н. Вапцаров-1866” и Ларго Мол Благоевград проведоха „БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДА ЗА МИШО”

На 18 декември НЧ „Н. Вапцаров-1866” и Ларго Мол Благоевград проведоха „БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДА ЗА МИШО”

В проявата взеха участие читалищните формации: КМО „Пирински звуци” с дир. Петьо Кръстев ; Фото клуб „Негатив+” с рък. Емил Панделов ; Вокална група „Кристалчета” с рък. Мариана Гошева ; Клас по приложно и изобразително изкуство с рък. Десислава Панайотова. Гости на инициативата бяха ученици от 6-то СОУ „Иван Вазов”, които продаваха благотворително своята коледна ученическа изложба. Благотворително бяха разпродадени фотографии на членове на Клуба по фотография към читалището. В рамките на два часа беше събрана сумата от 989.00 лв.

Тя ще бъде предоставена на Михаил Николов за подпомагане на неговото лечение в Германия. Читалището изказва сърдечна благодарност на всички, дали своя принос в набирането на средствата, които се надяваме да помогнат на Мишо, за да бъде отново здрав и да посрещне заедно със своите съученици абитуриентския си бал.

 

 

 

 
Резултати от VI-ти национален литературен конкурс, посветен на Никола Вапцаров

 

Раздел ПОЕЗИЯ:

 

           I - во място – „Червен”  - Николай Василев Славов - Пловдив

           II - ро място – „Селски баби” – Красимир Манев - Русе
           III- то място – „Откъде и накъде” – Ваня /Иваничка/ Георгиева -                     Севлиево

 

Раздел  ПРОЗА
 

 I - во място – „До релсите” – Красимир Манев - Русе

II - ро място – „Европейски съд” – Ангел Тодоров - Добрич

III- то място – „Дом” – Надежда Радева - Русе

 

 

 
„БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДА ЗА МИШО”

 

Детска фолклорна формация „Джумайчета” се завърна със сребърен медал от Националния конкурс „Пиленце пее” в София

Детска фолклорна формация „Джумайчета” при Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1866” Благоевград се завърна със сребърен медал от Националния конкурс „Пиленце пее” в София, проведен на 22 и 23 ноември тази година. Това е четвъртият приз на групата през юбилейната пета годишнина от тяхното създаване. Те донесоха  още Златен медал от конкурса „Орфеева дарба”,3 –то място от националния конкурс „За хляба наш” 2 - ро място от международния фестивал в Хасковски минерални бани.  Юбилеят на „Джумейчета” се предвижда през пролетта.

 
Националната среща „Читалищата – място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот” на 24.10.2014г. , организирана от Регионален център "Читалища", читалището ни взе участие както следва: „Читалищата - място за партньорство и равни въ

В националната среща „Читалищата – място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот” на 24.10.2014г. ,  организирана от Регионален център "Читалища", читалището ни взе участие както следва:

„Читалищата - място за партньорство и равни възможности за учене през целия живот”-  Васил Новоселски - Председател на НЧ ”Н.Вапцаров 1866” Благоевград

”Заедно можем повече” - проект на НЧ ”Никола Вапцаров 1866”-Благоевград – Емил Попадиин – ръководител на проекта

”Читалищната библиотека - място за учене през целия живот”- Гинка Механджийска, Главен библиотекар при НЧ”Никола Вапцаров 1866”-Благоевград

 

 
БЕЗ РАДИО НЕ МОГА - изложба на Фото клуб „Негатив плюс”
 
Втора изложба на Фото клуб „Негатив плюс” в Арт салона на Радио Благоевград .
Фотографският клуб към Читалище „Никола Вапцаров” Благоевград събира съмишленици от различни възрасти и различни професии, увлечени по фотографията.
— в "БЕЗ РАДИО НЕ МОГА".
 
 
Смесен хор „Ален мак” се завърна от международен хоров фестивал за църковна музика в град Бистрица – Румъния

Смесен хор „Ален мак” при „Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1866” – Благоевград се завърна от международен хоров фестивал за църковна музика в град Бистрица – Румъния, организиран от Международната организация за организиране на фестивали IGF, чийто пътуващ Фолк – караван благоевградското читалище посрещна на 17 юни тази година.

Във фестивала участваха 8 хора от Румъния и хор „Ален мак”. На откриването на фестивала, когато се представиха всички участници с 15 минутна програма, освен президента на организацията Професор Дорел Козма, поздрав към участниците поднесоха свещеници, представляващи различните християнски църкви в града.

На 08.09.2014 г. – Рождество Богородично, Хор „Ален мак” изнесе концерт по време на празничната литургия в Православния храм „Света Анна”.

На връщане хористите се насладиха на красотата на Замъка „Пелеш” в Синая. Пътуването премина с изключително положителни емоции и сезаредиха с нови сили и дерзание за настъпващия творчески сезон.

 
Читалището в Благоевград отбеляза 72 години от разстрела на Никола Вапцаров

На 23 юли 2014 г. колективът на Народно читалище „ Н. Вапцаров – 1866 „ Благоевград отбеляза 72 –та годишнина от разстрела на своя патрон Никола Вапцаров. Кратко слово за живота и делото на поета произнесе Председателя на читалището г-н Васил Новоселски. Най-емблематичните му стихове

 „ Вяра „, „ Пролет моя „ и „ Прощално „ рецитира актьора Петър Кьосев. Бяха поднесени цветя пред барелефа на Никола Вапцаров , намиращ се на входа на читалището.

 

Виж повече тук

 

 

 

 
СИГНАЛ - За липсата на публичност и гражданско участие при вземане на решения на кмета на община Благоевград и общински съвет и тяхното изпълнение за отнемане правото на ползване на част от сградата на Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866”
                                                          СИГНАЛ

Със закона за народните читалища се уреждат учредяването, устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването им и е специален закон ,с който се съобразяват всички останали закони.

От Предходните и заключителни разпоредби във връзка с § 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) На народните читалища по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост безвъзмездно се отстъпва право на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени им до влизане в сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди.

(2) Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

         НЧ „Никола Вапцаров 1866” има учредено право на ползване от 1991 год. и разпределение на помещенията.                                              Чл. 20. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.

Чл.21Читалищата набират средства от следните източници:

1. членски внос;

2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) културно-просветна и информационна дейност;

3. субсидия от държавния и общинските бюджети;

4. наеми от движимо и недвижимо имущество;

5. дарения и завещания;

6. други приходи.

         На 25. 04. 2014 г. Общински съвет – Благоевград по предложение на Кмета взема решение за отнемане правото на ползване на кафе-клуба на читалищните дейци,което е неразделна част от сградата и е с един идентификационен номер. За тези си намерения общината уведомява Председателя на читалището на 31.05.2014 г.-време, когато са изтекли всякакви срокове за обжалване. Насрочено е изземване на помещението на 04.07.2014 г. и веднага след това е обявен търг за отдаване под наем на 08.07.2014 г.

         На 27.06.2014 г. се състоя сесия на Общински съвет и читалищното настоятелство внесе в определения от закона ред заявление за незаконосъобразността на решението и на съответната дата председателя и секретаря поискаха думата, за да се изяснят нещата.

         Оказа се,че общинските съветници при разговор с тях, не са разбрали за какво гласуват и са били заблудени с внасянето на предложението в което не е описано ясно за кой имот точно става въпрос-няма опомената сграда, улица, номер, а само идентификационен номер и описанието на квадратурата на помещението.

         Естествено на председателя не се дава думата и те напускат сесията.

Кметът решава да отдаде имота на основание Чл. 14. 7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) от ЗОС: Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.

С изложението на проблема накратко, се надяваме да Ви става ясно за каква прозрачност на процедурите става въпрос и за каква добронамереност към читалището.

От всичко изнесено до тук е видно, че читалищата се издържат и управляват сами.

         Кое налага кмета да предприема нови действия спрямо читалището:ново преразпределение на залите и изваждане на клуба от целостта на сградата?

Целта според нас е: вземаме от читалището, за да го отдадем на свой човек.

Днес е клуба на читалищните дейци, утре-зрителна зала,хорава зала и т.н. докато се разпредели и продаде.

Нашите предци са запазили непокътнато читалището 148 години, но сега се намериха управници, които да разчитат на печалби от отдаването под наем на читалищната собственост.

За съжаление бездуховността,безпринципността и наглостта на управляващите е толкова голяма,че читалищата и хората които живеят в тях, за да поддържат все още духа на българските традиции нямат сили и не могат да се борят за своите права.

 

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 15