ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПИАНИСТИ „НАШИТЕ ДЕЦА СВИРЯТ БАХ“ 6-7 ЮНИ 2020

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПИАНИСТИ „НАШИТЕ ДЕЦА СВИРЯТ БАХ“ 6-7 ЮНИ 2020 ГОДИНА

 

 

 

I-ва група

II-ра група

III-та група

IV-та група категория А

IV-та група категория Б