УЧАСТИЕ НА КМО"ПИРИНСКИ ЗВУЦИ" В ПРАЗНИК НА МАНДОЛИНАТА "СВИРИ ТИ МОЯ МАНДОЛИНО"

УЧАСТИЕ НА КМО"ПИРИНСКИ ЗВУЦИ" В ПРАЗНИК НА МАНДОЛИНАТА  "СВИРИ ТИ МОЯ МАНДОЛИНО" С.МИРКОВО ОБЛ.ПАЗАРДЖИК 28 МАЙ 2017